"แพทย์คือผู้ที่จะต้องใฝ่หาความรู้ ศึกษาต่อเนื่องไปตลอดชีวิต"

“การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” หลาย ๆ คนอาจจะมองข้ามหรือไม่ได้ให้ความใส่ใจ และคิดว่าการศึกษาหาความรู้น่าจะพอหรือสิ้นสุดลงแค่เพียงวุฒิที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งจริง ๆ แล้วในชีวิตของทุกคนก็ยังต้องเรียนรู้แทบทั้งชีวิต (อ่านต่อ...)

สวัสดีครับ

เวบไซด์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ, งานวิจัย, ข่าวสาร, บทความและบทบรรยายต่างๆ ของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ อภิชาติ จิตต์เจริญ เพื่อสะดวกต่อการค้นคว้าสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษา